Vi gir deg samme service på nett som i våre fysiske butikker. Når du bestiller ski i nettbutikken vil du blir kontaktet på telefon eller e-post i forbindelse med plukk av ski, slik at vi forsikrer oss om at spennet blir rett til din vekt og tekniske ferdighetsnivå. Vi er ikke feilfrie, bommer vi - bytter vi på spenngaranti uten spørsmål.

Skøyteski

Se hele utvalget

Felleski

Se hele utvalget

Juniorski

Se hele utvalget

Klassiskski

Se hele utvalget

Markaski med og uten fell

Se alle modeller