Epic surfski og havkajakk

- siden re-konstrueres snarlig -