Lagring og transport av kajakk

Vi få mange spørsmål om hvordan vi anbefaler å transportere og lagre kajakker. Skroget uansett materiale bør beskyttes mot punktbelasting, sterk sol og varme og fra å fylles med vann.

Transport på biltak

For korte transportetapper kommer du langt med enkel takpadding og 2 lasteremmer. Ved lengre transportetapper med høyere fart vil kajakken ligge mer stabilt i krybber som er innstilt til skroget. Skroget vil også få mindre punktbelastning i krybber.

NB! Avstanden mellom lastepunktene bør ikke vær for lang, rett i forkant og bakkant av sittebrønn (cockpit) er anbefalt. Legg gjerne kajakken opp ned, da overskroget som regel har mindre flater, er stivere og tåler bedre å strammes ned mot takstativet. Legges kajakken med sittebrønn opp, bør du ha et transporttrekk slik at kajakken ikke fylles med regnvann. Lette kajakker uten skott vil lett få skrogskader om det fylles med vann.

Takstativ

Se alle produkter

Lagring av kajakk

De samme prinsipper gjelder ved lagring; kort avstand mellom hvilepunkter og gjerne opp ned. I tillegg bør man unngå å stramme stropper for hardt, da dette kan deformere skroget. Spesielt gjelder dette alle typer plastkajakker i Polyetylen (PE), også de av type "3-lags" eller "foamed" med stivere skrog. Alle plastkajakker vil bli mykere ved oppvarming fra solvarme, og er i slike tilfeller mer utsatt for å får bulk ved transport og/eller lagring. Alle kajakker vil falme i ved lagring i sol over lang tid, så oppbevaring i skygge / under tak er å anbefale der det er mulig. Gelcoat på komposittkajakk i glassfiber / carbon vil og "krakelere" over tid ved lagring i sterkt sollys.

Den beste måten å henge en kajakk er i stropper for å få jevn belastning på skroget, enten i spesiallaget oppheng, i hjemmesnekret krybbe eller i vanlig lasteremmer festet i takstoler i garasje eller lignende. Husk avstand mellom stopper og unngå sideveis posisjon, slik at skroget ikke blir skjevt.

Oppheng