God glid

Hensikten med skismøring er enten å skape friksjon eller å minske den.
Det man forsøker er en best mulig tilpasning av beleggets overflate til underlagets egenskaper. Disse egenskapene varierer sterkt med temperatur og tid. Over tid endres den fysiske strukturen på en snøkrystall dramatisk, denne endringen akselereres ved milde temperaturer. I snøen har vi dessuten å gjøre med både vann og is. Vann finnes «mellom» snøkrystallene også ved relativt kalde temperaturer under frysepunktet. Fordelingen av vann og is påvirker friksjon og slitasje i avgjørende grad. I tillegg vil også den relative luftfuktigheten virke inn på valg av glidvoks.
 

Den viktigste faktoren for god glid er skiparet i seg selv. Proffene tester hvert år ut en mengde ski som i utgangspunktet er like, men som likevel oppleves svært forskjellige å gå på. Dette er en luksus som vi vanlig dødelige ikke har. Det vi derimot kan gjøre er å kjøpe ski i en butikk der man får valgt riktig ski med riktig spenn og egenskaper i forhold til ønska bruksområde.

Den nest viktigste faktoren er strukturen i sålen. For grov struktur på kaldt føre eller for fin struktur på vått føre gir ikke akkurat de beste skiopplevelsene. Man har best glid når vannfilmen som dannes mellom snøen og skien har en optimal tykkelse. Det vil si at dersom det er våte forhold er det om å gjøre og lede mest mulig av vannet fortest mulig vekk fra skien. Dersom vannfilmen blir for tykk vil man oppleve at skien suger seg fast til bakken. Ved tørre og kalde forhold er forutsetningene motsatt. Her blir det om å gjøre og holde på vannet eller kanskje til og med skape mer vann å glid på.

Den siste og “minst viktige” faktoren er glidprodukter. En hard glider går best ved kalde/tråe forhold, mens en mykere glider går best ved varmere og våte forhold. I tillegg kan du bruke fluorprodukter som er mer vannavstøtende og mer smussavvisende enn vanlig glidvoks.

 

Struktur:

Struktur er et mønster som preges, freses eller skjæres inn i sålen. Målet med strukturen er å redusere friksjonen ved å bryte overflatespenningen i vannfilmen som dannes som et mikroskopisk sjikt mellom såle og underlag. Vi skiller mellom grunnslip/stein slip og strukturer satt med håndholdte manuelle verktøy.

Førstnevnte (grunnslipen) settes med slipemaskiner hos oss på Bull Ski & Kajakk. Grunnsliper kan deles inn i tre/fire hovedtyper som hver for seg tilpasses dagens forhold ved hjelp av manuelle verktøy. De manuelt satte strukturene blir brukt i samtlige renn på alle nivå og gir muligheten for en optimal tilpasning til forholdene. I flere år har vi eksperimentert med steinsliping med mål om å finne den «ultimate» slipen. Diverse mønstre, dybder, bredder, tettheter etc. har vært gjenstand for utstrakt testing. Etter hvert har vi kommet til at det ikke finnes noe slikt som den perfekte slip, rett og slett fordi forholdene aldri er de samme fra én dag til en annen. I stedet forsøker vi i Bull Ski & Kajakk å konsentrere oss om færre og enklere prinsipper. En god grunnslip er fremdeles svært viktig, men man tar utgangspunkt i tre standardsliper. Dermed kan man reise med færre par ski hvilket er tidsbesparende samtidig som oppgaven med å teste ut andre faktorer som spenn, voks og glidprodukter gjøres langt mer oversiktlig.

Til slutt vil man søke den optimale ski ved å «tune» standardslipen med håndholdte verktøy ut i fra dagens forhold. Det må understrekes at manuelt satte strukturer «på toppen av» en god steinslip har vist seg å gi fremragende resultater nettopp grunnet muligheten for en nøyaktig tilpasning til de rådende forhold. En viktig forskjell mellom steinsliping og håndsatte strukturer er at en steinslip freses inn i sålen og dermed er permanent. Moderne manuelle strukturverktøy presser eller preger mønsteret inn i sålen og påvirker derfor belegget bare midlertidig. Hos oss får du Swix (Finite), Red Creek, Skimateria og IDT strukturverktøy som har fordelen av å være enkle å bruke og kan legges umiddelbart før starten i et renn. Samtidig gir disse verktøyene den beste mulighet for tilpasning etter forholdene. I neste smøreprosess vil varmen fra smørejernet gjøre at det pregede mønsteret forlater sålen, mens steinslipen forblir inntakt. På denne måten er skiene igjen klare til manuell strukturbehandling for nye forhold ved neste anledning. Ved ekstremt våte forhold brukes fortsatt Swix-padda som skjærer i den eksisterende strukturen. Velger du å bruke denne vil ikke varmen fra smørejernet reversere rillene så velger du å bruke padda må du slipe skiparet for å få det tilbake i opprinnelig stand.

Det finnes flere typer steinslip, men vi har valgt å dele dem alle inn under kategoriene fin, medium og grov. På skøyteski bruker man gjerne et hakk finere slip ved samme forhold enn i klassisk. Forskjellen i bruk av basis slip ved skøyting og klassisk har å gjøre med mer varierende forhold i en skøytetrasé enn i spor preparert for klassisk, samt at det ofte er en del fuktigere i klassisksporet enn det er i skøytetraseen. Dessuten spiller faktoren «feeling» en større rolle i skøyting. «Feelingfaktoren» har å gjøre med fremføringen av skien og den opplevde motstanden ved denne bevegelsen. Spesielt ved skøyting i motbakker, pga. høyt trykk, kan skøyteski være dårlige på «feeling» ved bruk av en for grov slip. Dessuten vil vannomdanningen være større på klassisk ettersom hele skien i sporet går over den samme snøen, mens den ved skøyting ofte skjærer litt utover slik at den snøen som går over forskien ikken nødvendigvis er den samme som går over bakskien.

Slipene du får hos oss er BSK 5,6,7 og 8 der 5 en den fineste og 8 er den groveste. BSK 5 benyttes først og fremst på skøyteski og BSK 8 først og fremst på klassiske ski. I de store turrennene som Vasaloppet, Marcialonga og Birken der det er veldig mye søl i snøen rundt matstasjonene og ellers i løypa, vil det nesten alltid lønne seg med en medium slip (BSK 7) ettersom en finere slip har lettere for å tette seg og du da kan oppleve at skia rett og slett “stopper” opp.

 

Glidprodukter:

Vi deler glidproduktene inn i fire kategorier:

CH/XC: Standard glider serie som oftest brukes som transportvoks, metting eller ved trening.

LF: Glider med lavt fluorinnhold som går best ved luftfuktighet mellom 50-70%. Brukes til trening og renn med lave temperaturer eller som underlag for HF.

HF: Glider med høyt fluorinnhold for luftfuktighet over 65%. Brukes først og fremst i konkurranse.

Rene fluorprodukter: Kommer både i fast, flytende og pulverform. Benyttes i konkurranser.

 

Fra og med sesongen 2018-2019 vil det være fluorforbud for løpere opp til og med klasse 16 år. Det betyr at det nå bare kan brukes glidprodukter uten fluor. Allerede forrige sesong kom det flere produkter uten fluor fra bl.a Scanglide som lov å bruke. Denne sesongen kommer det enda flere produkter fra flere av de store produsentene, både i tradisjonell gliderform og som flytende alternativ. Vi i Bull Ski & Kajakk kommer til å teste alle disse produktene slik at vi fortsatt kan gi dere de beste råd på smurningsfronten.

Verksted