MEDLEMSVILKÅR

Vilkår for medlemskap og personvern

Velkommen til BULL+ kundefordelsprogrammet; Bull Ski & Kajakk AS sin kundeklubb med medlemspriser og andre fordeler. Det er viktig at du tar deg tid til å se gjennom våre vilkår for medlemskap.

Samtykke
Som medlem i BULL+ kundefordelsprogram samtykker du til at Bull Ski & Kajakk AS kan sende deg informasjon i form av e-post, SMS eller via andre digitale plattformer.

Du kan når som helst velge å melde deg ut av BULL+ kundefordelsprogrammet eller kreve innsyn i personopplysningene dine ved å kontakte oss på nett@bull-ski-kajakk.no eller 67 55 52 60. Vi vil om nødvendig be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke noen som utgir seg for å være deg.


Informasjonsinnhenting
Medlemskapet innebærer at vi henter inn informasjon og personopplysninger i form av navn, adresse, fødselsdato, kjønn, e-post, mobilnummer, cookies og kjøpshistorikk. Dette er på grunnlag av å gjøre ditt medlemskap personlig i form av tilbud og kampanjer med medlemspris og/eller produkttips og -informasjon. Du kan selv velge om du ønsker å motta e-post og/eller SMS fra oss, du endrer dette selv under Personvern og nyhetsbrevMin side . Medlemskapet er knyttet til ditt mobilnummer som du kan bruke til å identifisere deg i butikkene våre.

Bull Ski & Kajakk AS vil behandle dine personopplysninger ut i fra norsk lov, og vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre under noen omstendighet.

Mer informasjon finner du her om personvernerklæring og medlemsfordeler.

 

Vilkår
Medlemskap og påmelding til i BULL+ kundefordelsprogram er gratis, men det kreves at du må være minst 18 år gammel. Medlemskapet er personlig og du kan kun melde deg inn en gang og er tilknyttet ditt mobilnummer. Medlemskapet kan ikke overføres, og disse betingelsene godtas før du tar del i BULL+ kundefordelsprogram. Medlemskapet kan ikke brukes til gjensalg eller for egen profitt. 

Bedrifter, foreninger eller andre aktører som kjøper inn varer til kommersielle formål eller i store kvanta kan ikke bli medlem i BULL+ kundefordelsprogram.

Velkomstkupongen gjelder kun på ordinære priser, ikke medlemspris og andre kampanjer.
Du kan kombinere kjøp med varer på medlemspris og kampanje og allikevel få brukt Velkomstkupongen på en eller flere varer til ordinær pris i samme handlekurv.
 

Gjeldende lovverk og domstoler
BULL+ kundefordelsprogram sine betingelser skal reguleres i henhold til norsk lovverk, uten å ta hensyn til regler eller prinsipper i forhold til rettstvister. Eventuelle tvister eller krav som oppstår på bakgrunn av dette skal avgjøres av norske domstoler, med mindre annet er fastsatt i gjeldende obligatorisk forbrukerlovgivning

 

Endringer, sletting eller fjerning

Gjennom "Min side" på nettsiden bull-ski-kajakk.no kan du når som helst melde deg ut av BULL+ kundefordelsprogram. Du kan også melde deg ut ved å kontakte kundeservice. Vær oppmerksom på at dersom du melder deg ut, vil dine ubrukte kuponger og evt. andre opptjente fordeler utløpe automatisk. Du vil heller ikke kunne handle med medlemspriser, som krever aktivt medlemskap.

Ved endring i gjeldende lover, endringer i Bull Ski & Kajakk AS tjenester eller innføring av nye tjenester, kan Bull Ski & Kajakk AS – etter eget skjønn, avslutte, endre, begrense, suspendere eller modifisere BULL+ kundefordelsprogram og betingelsene når som helst. Bull Ski & Kajakk AS vil ved eventuelle endringer gi beskjed og informasjon om dette 14 dager før endringene trer i kraft. Det vil da bli sendt ut en e-post, og/eller informasjon blir gitt gjennom nettbutikken. Du har full rett til å kansellere medlemskapet dersom du ikke godtar endringene.

Medlemskapet vil bli opphevet dersom Bull Ski & Kajakk AS kan påvise eller med rimelighet anta at det har foregått svindel, misbruk, manglende overholdelse av betingelsene, inaktivt medlemskap i mer enn 36 måneder, eller dersom Bull Ski & Kajakk AS oppdager ufordelaktig oppførsel eller feilaktig fremstilling av Bull Ski & Kajakk AS sine interesser. Det vil også kunne påvirke mulighet for fremtidig deltakelse i BULL+ kundefordelsprogram. Dersom medlemskapet oppheves, vil eventuelle oppsparte fordeler utløpe automatisk.

 

Ansvarsbegrensning

Bull Ski & Kajakk AS er ikke ansvarlig for eventuell systemfeil eller funksjonsfeil ved BULL+ kundefordelsprogram, eller eventuelle konsekvenser dette måtte medfølge. Bull Ski & Kajakk AS påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår på grunn av suspensjon, endring eller sletting, eller noe annet ansvar relatert til BULL+ kundefordelsprogram, med unntak av ansvar som ikke kan fraskrives i henhold til lovverket. 

 

Eventuelle endringer vil kommuniseres digitalt og på bull-ski-kajakk.no/kundeklubb/medlemsvilkar

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål:

E-post: nett@bull-ski-kajakk.no

Telefon: 67 55 52 60 

Organisasjonsnummer: NO 922 396 426 MVA

Levert av Frontkom